Dalam menciptakan karya seni rupa/ lukis, pasti akan dihadapkan pada permasalahan penyusunan sesuatu. Sesuatu yang akan disusun ters...

Pengungkapan diri mengacu pada proses membuat diri individu diketahui oleh individu lain (Jourard & Lasakow, 1958). Sedangkan target...